Soutenez l'association... Découvrez le matériel OMLET
Kapparot 2021

Notre action

Nous avons envoyé un nouveau courrier aux organisations juives, aux ministres et aux rabbins principaux le 9 septembre 2021.

Les réponses

Seul le cabinet du bien-être animal flamand et le bourgmestre de Anvers ont répondu:

Ministre Weyts:

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft uw mail goed ontvangen. Hij bedankt u voor uw mail en uw bezorgdheid om het welzijn van de dieren en vraagt me u een antwoord te bezorgen.
U brengt ons de Kapparot onder de aandacht, een joods ritueel waarbij kippen onverdoofd worden geslacht.
Sinds 1 januari 2019 geldt er op heel het Vlaams grondgebied een verbod op onverdoofd slachten. Dit wil zeggen dat dieren, waaronder pluimvee, verplicht verdoofd dienen te worden wanneer zij geslacht worden.
Het joods event zal dus niet in Vlaanderen kunnen plaatsvinden.
Ik hoop dat dit een voldoende antwoord biedt op uw vraag en wens u nog een prettige dag toe
.

Ville de Anvers:

Wij hebben uw e-mail aan de burgemeester over de Kapparot in goede orde ontvangen.
Aangezien dierenwelzijn behoort tot de bevoegdheid van schepen Els van Doesburg, ben ik zo vrij geweest uw bericht over te maken aan haar kabinet. Daar zal men uw bemerkingen verder ter harte nemen.Nous n’avons eu aucune autre réaction.
Nous sommes très déçus du peu de considération accordée aux animaux en général, et aux poules en particulier.
Peut-être que si les citoyens réagissaient en envoyant des courriers aux intéressés, la situation changerait.
Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain, en espérant que vous serez plus nombreux à nous soutenir, et par-là même, à soutenir les poules.

JADS Development 2022 - www.jads.be | Sitemap